Hexa
PR Wire

CGTN: Chiny Akcentują Rolę Przedsiębiorstw W Innowacjach, Zapewniają O Wsparciu Dla Sektora Prywatnego

CGTN: Chiny Akcentują Rolę Przedsiębiorstw W Innowacjach, Zapewniają O Wsparciu Dla Sektora Prywatnego
Press Release

, /PRNewswire/ — Na piątkowym posiedzeniu, któremu przewodniczył prezydent Chin Xi Jinping, zaakcentowano nadrzędną rolę przedsiębiorstw w tworzeniu innowacji i zapewniono o wsparciu rządu dla sektora prywatnego.

W Pekinie odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds. pogłębiania reform 20. Komitetu Centralnego KPCh. Podczas posiedzenia przemówienie wygłosił prezydent Xi, pełniący również funkcję sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (KPCh) i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej.

Większe wsparcie dla innowacji przedsiębiorstw

Podczas posiedzenia wezwano do wzmocnienia nadrzędnej roli przedsiębiorstw w obszarze innowacji naukowo-technicznych, które – jak podkreślono – mają znaczenie kluczowe dla pogłębienia strukturalnej reformy naukowo-technologicznej oraz osiągnięcia wysokiej jakości samowystarczalności i przewagi w obszarze nauki i technologii.

Zwrócono uwagę, że należy zwiększyć wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii narodowych i podstawowych potrzeb rozwoju przemysłowego.

Postulaty te wspierają sugestie ujęte przez prezydenta Xi w raporcie skierowanym do 19. Kongresu Narodowego, wzywającym do stworzenia systemu innowacji technologicznych ukierunkowanych na rynek, w którego ramach przedsiębiorstwa stają się głównymi graczami, a współdziałanie przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych wywołuje efekt synergiczny.

W raporcie skierowanym do 20. Kongresu Narodowego KPCh prezydent Xi ponownie zaznaczył nadrzędną rolę innowacji w dążeniu Chin do modernizacji.

Pogłębianie reformy przedsiębiorstw państwowych

Podczas piątkowego posiedzenia uwagę zwrócono również na pogłębianie reformy przedsiębiorstw państwowych, co pozwoli na zbudowanie systemu zarządzania gospodarką państwową o najwyższym szczeblu skoordynowania, odpowiednio zdefiniowanych prawach i obowiązkach, efektywnym funkcjonowaniu i skutecznym nadzorze.

Chińska reforma przedsiębiorstw państwowych wkroczyła w nowy etap po tym, jak Komitet Centralny KPCh ukończył szereg zadań nadrzędnych wyznaczonych przez 18. Narodowy Kongres KPCh w 2018 r., w tym niedawno wdrażanie projektu trzyletniego.

W dokumencie zatwierdzonym na posiedzeniu ugruntowano historyczną misję i pozycję funkcjonalną gospodarki państwowej w nowej erze, a także objaśniono najbliższe cele reformy przedsiębiorstw państwowych.

Pobudzanie gospodarki prywatnej

Odnotowując, że wsparcie dla gospodarki prywatnej jest nadrzędną zasadą Komitetu Centralnego KPCh, na posiedzeniu zobowiązano się do zoptymalizowania otoczenia sprzyjającego rozwojowi sektora prywatnego, usunięcia barier instytucjonalnych ograniczających sprawiedliwy udział przedsiębiorstw prywatnych w konkurencji rynkowej oraz wspomożenia przedsiębiorstw prywatnych w zdobyciu odpowiedniej pozycji w wysokiej jakości rozwoju poprzez reformę wewnętrzną i rozwój własny oraz funkcjonowanie, transformację i modernizację zgodne z wymogami.

Na posiedzeniu zatwierdzono też dokumenty dotyczące wzmocnienia nadrzędnej roli przedsiębiorstw w innowacjach naukowo-technicznych, a także regulamin pracy centralnej komisji ds. pogłębiania reformy ogólnej i jej kluczowych zadań na 2023 r.

Nie był to pierwszy raz, gdy wsparto przedsiębiorstwa prywatne i zachęcono je do wysokiej jakości rozwoju. Gdy prezydent Xi odwiedził członków Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh), nadrzędnego politycznego organu doradczego, wezwał przedsiębiorców prywatnych, aby „byli odważni i pozbyli się obciążeń”.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

SOURCE CGTN

View This Press Release On

cgtn-chiny-akcentuja-role-przedsiebiorstw-w-innowacjach-zapewniaja-o-wsparciu-dla-sektora-prywatnego

Recent Press Releases