Hexa
PR Wire

CGTN: Čína Zdôrazňuje úlohu Podnikov V Inováciách A Potvrdzuje Podporu Súkromného Sektora

CGTN: Čína Zdôrazňuje úlohu Podnikov V Inováciách A Potvrdzuje Podporu Súkromného Sektora
Press Release

, /PRNewswire/ — Na piatkovom zasadnutí, ktorému predsedal čínsky prezident Si Ťin-pching, bola zdôraznená hlavná úloha podnikov v oblasti inovácií a vláda potvrdila podporu súkromného sektora.

V Pekingu sa konalo prvé zasadnutie komisie na prehĺbenie celkovej reformy 20. Ústredného výboru KSČ. Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) a predsedom Ústrednej vojenskej komisie, predniesol na zasadnutí prejav.

Väčšia podpora inovácií v podnikoch

Zasadnutie vyzvalo na posilnenie hlavného postavenia podnikov v oblasti vedecko-technických inovácií, ktoré považuje za rozhodujúci krok na prehĺbenie štrukturálnej vedecko-technickej reformy a dosiahnutie vysokej samostatnosti a sily v oblasti vedy a techniky.

Konštatovalo, že by sa mala viac podporovať inovácia podnikov so zameraním na národné stratégie a hlavné požiadavky priemyselného rozvoja.

Tieto body podporujú to, čo Si Ťin-pching navrhol v správe na 19. celoštátnom zjazde KSČ, ktorá vyzýva na vytvorenie trhovo orientovaného systému technologických inovácií, v ktorom sú hlavnými aktérmi podniky a synergia sa vytvára spoločným úsilím podnikov, univerzít a výskumných ústavov.

Vo svojej správe na 20. celoštátnom zjazde KSČ Si Ťin-pching opäť zdôraznil hlavné postavenie inovácií v úsilí o modernizáciu Číny.

Prehĺbenie reformy štátnych podnikov

Na piatkovom zasadnutí sa tiež zdôraznilo prehĺbenie reformy štátnych podnikov s cieľom vybudovať systém riadenia štátneho hospodárstva s koordináciou na najvyššej úrovni, presne vymedzenými právami a povinnosťami, efektívnym fungovaním a účinným dohľadom.

Reforma štátnych podnikov v Číne vstúpila do úplne novej fázy po tom, ako Ústredný výbor KSČ od 18. celoštátneho zjazdu KSČ v roku 2012 dokončil sériu dôležitých úloh vrátane nedávneho ukončenia trojročného projektu.

Dokument schválený na zasadnutí stanovil historické poslanie a funkčné postavenie štátneho hospodárstva v novej ére a objasnil nadchádzajúce ciele reformy štátnych podnikov.

Stimulácia súkromnej ekonomiky 

Na zasadnutí sa konštatovalo, že podpora súkromnej ekonomiky je dôslednou zásadou Ústredného výboru KSČ, a zaviazalo k optimalizácii prostredia pre rozvoj súkromného sektora, odstráneniu inštitucionálnych prekážok, ktoré obmedzujú spravodlivú účasť súkromných podnikov na trhovej súťaži, a vedeniu súkromných podnikov k tomu, aby našli správnu pozíciu vo vysokokvalitnom rozvoji prostredníctvom vlastných reforiem a rozvoja, dodržiavania predpisov, transformácie a modernizácie.

Schválili sa tiež dokumenty o posilnení hlavného postavenia podnikov v oblasti vedecko-technických inovácií, ako aj pracovné pravidlá ústrednej komisie na prehĺbenie celkovej reformy a kľúčové úlohy komisie v roku 2023.

Nebolo to prvýkrát, čo sa podporili súkromné podniky a vysokokvalitný rozvoj. Počas dvoch zasadnutí, keď Si Ťin-pching navštívil členov Politického poradného zhromaždenia čínskeho ľudu (CPPCC), najvyššieho politického poradného orgánu krajiny, motivoval súkromných podnikateľov, aby „boli odvážni a zbavili sa predsudkov”.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

SOURCE CGTN

View This Press Release On

cgtn-cina-zdoraznuje-ulohu-podnikov-v-inovaciach-a-potvrdzuje-podporu-sukromneho-sektora

Recent Press Releases